Facebook Pixel

1. Sudac Hair & Beauty

Sudac B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring zal verder gesproken worden over Sudac. Wij waarderen het dat je informatie aan ons toevertrouwt en zijn transparant over de verwerking van deze gegevens. Onder Sudac vallen de volgende handelsnamen:

 • Sudac [https://www.sudac.nl/]
 • POP Perfect on People
 • Sudac Hair & Beauty

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Sudac verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Sudac legt uw gegevens (o.a. N.A.W. gegevens) vast voor de uitvoering van jouw opdracht. Gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden en tijdens jouw bezoek aan Sudac.nl maakt je gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Factuuradres en leveringsadres
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

3. Met welk doel verwerkt Sudac jouw persoonsgegevens?

Sudac verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling. Om daadwerkelijk goederen bij je af te leveren, hebben wij bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen. Ook voor retouren zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres, factuuradres, betaalgegevens, bestelgegevens en je telefoonnummer.
 • Gegevens in jouw account. In je persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam (Voornaam, tussenvoegsel, achternaam), e-mailadres, geboortedatum, KVK-nummer, eventueel BTW-nummer en aanspreektitel. In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties. Als je inlogt, kun je zelf deze gegevens aanpassen. Wil je een verzoek doen om je gegevens te laten verwijderen? Neem dan contact op met de klantenservice.
 • Reviews zijn voor onze klanten en voor ons zeer waardevol. Het helpt ons om nog beter te worden in wat we doen. Als je een review via Trustpilot achterlaat, kies je ervoor om je naam en je review te delen. Je kunt eventueel een alias gebruiken. Wij plaatsen reviews alleen met jouw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen.
 • Gegevens over jouw contact met de klantenservice.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Mogelijkheid bieden een account aan te maken.

4. Aanvullende informatie waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken:

 • Sudac analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Sudac volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Sudac verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sudac.nl, dan verwijderen wij deze.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sudac bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Sudac deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst en een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sudac blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Sudac jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen onze distributiepartner Gamp Ebiz. Deze partijen ontvangen jouw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze jouw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken. Gamp Ebiz verwerkt deze gegevens in de volgende systemen: Paazl, Wics en AFAS Profit.

Ook werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL en DPD. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

Als jij ervoor kiest om na een bestelling een review achter te laten, worden deze via Trusted shops gepubliceerd. Je naam en je review worden gepubliceerd. Je kunt ervoor kiezen om een alias voor je naam te gebruiken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sudac en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sudac.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sudac wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Cookies

Op de websites van Sudac wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het realiseren van een efficiënt gebruik van de website door bijvoorbeeld het bewaren van je winkelmandje na inloggen
 • Het analyseren van het gebruik van onze websites voor webshop optimalisatie
 • Het verzamelen van gegevens met betrekking tot je bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken
 • Het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstellingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Sudac niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Voorts krijg je nog wel advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan je voorkeuren. Wij maken je er op attent dat indien je gebruik maakt van een andere computer, je daar je browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Om een goede werking van de website te kunnen garanderen is Sudac afhankelijk van andere partijen. Onderstaand de externe partijen die cookies plaatsen bij bezoekers van sudac.nl: Google Analytics Tracking cookies voor het meten van bezoekers gedrag. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse bezoekersgedrag en remarketing. Voor meer informatie > Google Adwords Advertentienetwerk om specifieke doelgroepen te target. Cookies worden gebruikt voor targeten bezoekers gedrag en remarketing. Voor meer informatie > Google Tagmanager Tooling voor het plaatsen van pixels en maken van aanpassingen op de website. Cookies worden gebruikt om voorkeur van de bezoekers te onthouden. Facebook pixel Tooling voor het herkennen en segmenteren van Facebook gebruikers. AddThis Script voor het tonen en meten van social media knoppen.